X-ROAD

X-ROAD

Описание на видовете капли /description of the wheels

  І .   Капли за 26" МТВ  с 36 броя стандартни цинкови спици                       

1. Предна капла от двойностенен алуминиев -  х3 профил, черен със стоманена главина, спици с диаметър 2,00мм.

 

2. Задна капла от двойностенен алуминиев - х3 профил,черен със стоманена главина на резба за 6/7 ск., спици с диаметър 2,00мм.

 

3. Задна капла от двойностенен алуминиев - х3 профил,черен с контра на Joe Tech спици с диаметър 2,00мм.

 

4. Предна капла от двойностенен алуминиев - X3 профил, черна с алуминиева главина, спици с диаметър 2,00мм. с плътна/ куха ос.

 

5. Предна капла от двойностенен алуминиев - X3 профил, черна с алуминиева главина, спици с диаметър 2,00мм., с куха ос и Q.R.

 

6. Задна капла от двойностенен алуминиев - X3 профил, черна с алуминиева главина на резба за 6/7 ск.,спици с диаметър 2,00мм., с плътна ос

 

7. Задна капла от двойностенен алуминиев - X3 профил, черна с алуминиева главина  на резба за 6/7 ск.,спици с диаметър 2,00мм., с плътна/куха ос

               
ІІ .   Капли за 26" МТВ-X3  с 24 броя черни аеро (плоски)спици  

1. Предна капла от двойностенен алуминиев - RODI профил, черен с алуминиева главина на Joe Tech - 101, с Q.R.,  спици на Alpina.

 

2. Задна капла от двойностенен алуминиев - RODI  профил, черен с алуминиева главина на Joe Tech - 102, с Q.R, на резба за 6/7 скор., спици на Alpina.

 

3. Задна капла от двойностенен алуминиев - RODI  профил, черен със алуминиева главина на Joe Tech - AL103, с Q.R, касета тип Shimano за 8/9 ск., спици на Alpina.

 

4. Задна капла от двойностенен алуминиев - RODI  профил, черен с алуминиева главина на Joe Tech - AL105, с плътна ос, на резба за 6/7 ск., спици на Alpina.

 

5. Задна джанта от двойност.алум. - RODI  профил, черен с алум. главина на  Joe Tech  - AL113, с 4 маш. лагера, касета тип Shimano - 8/9 ск., с Q.R ,  спици на Alpina.

 

6. Предна джанта от двойностенен алуминиев - RODI профил, черен с алуминиева главина  на Joe Tech -112, с Q.R, с 2 бр. маш. лагери, спици на Alpinа.

 

7. Предна капла от двойн.алум. - RODI  профил, черен със алуминиева главина на Joe Tech за дискова спирачка - 115, с Q.R, спици на Alpina.

 

8. Задна капла от двойност.алум. - RODI  профил, черен с алум. главина на  Joe Tech - 124, за дискова спирачка - 7/8 ск., на резба с Q.R, спици на Alpina.

 

9. Предна капла от двойн.алум. - RODI  профил, черен с алуминиева главина на Joe Tech за дискова спирачка - AL107, с Q.R, 2 бр. маш. лагери, спици на Alpinа.

 

10. Задна капла от двойност.алум. - RODI  профил, черен с алум. главина на  Joe Tech  - 121, за дискова спирачка, с Q.R, с  4 маш. лагера, касета тип Shimano - 8/9 ск.


ІІІ .   Капли за 28" Racing-X4  с 24 броя черни  аеро спици  

1. Предна капла от двойностенен алуминиев - RODI  профил, черен с алуминиева главина  на JT 101, Q.R, спици на Alpina.

 

2. Предна капла от двойностенен алуминиев - RODI  профил, черен с алуминиева главина  на JT 112, с Q.R,  2 бр. маш. лагери, спици на Alpinа.

 

3. Задна капла от двойностенен алум. -  RODI профил, черен с алуминиева главина на  JT 138 с 4 маш. лагера, касета тип Shimano - 9/10 ск., Q.R,  спици на Alpina.


 4. Задна капла от двойностенен алум. - RODI  профил, черен с алуминиева главина на JT 139 с 4 маш. лагера, касета тип Compagnolo - 10/11 ск., Q.R,  спици на Alpina.


 IV .   Капли за 28" Trekking -Х3/X5  с 24 броя  черни аеро  спици  

1. Предна капла от двойностенен алуминиев  профил X3, черен с алум. главина на  JT 101, Q.R,  спици на Alpina.

 

2. Предна капла от двойностенен алуминиев - профил X5, черен с алум. главина на JT 101, Q.R,  спици на Alpina.

 

3. Задна капла от двойностенен алуминиев  профил X3, черен с алуминиева главина на JT 102 на резба за 6/7 ск., Q.R , спици на Alpina.

 

4. Задна джанта от двойностенен алум. - Isca профил X3, черен с алуминиева главина на JT - AL105, с плътна ос, на резба за 6/7 ск., спици на Alpina.

 

5. Задна капла от двойностенен алум. - профил X5, черен с алуминиева главина  на JT 102 на резба за 6/7 ск., Q.R, спици на Alpina.

 

6. Задна капла от двойностенен алуминиев профил X5, черен с алуминиева главина на Joe Tech - AL105 с плътна ос, на резба за 6/7 ск., спици на Alpina.

 

7. Предна капла от двойностенен алуминиев -  профил Х3, черен с алум. главина на JT 112, Q.R, 2 бр. маш. лагери, спици на Alpinа.

 

8. Задна капла от двойностенен алум. -  профил Х3, черен с алуминиева главина на  JT 113, с 4 маш. лагера, касета тип Shimano - 8/9 ск., Q.R,  спици на Alpina.

 

V.   Капли за 20" и 24" МТВ-X3  с 24 броя черни кръгли спици с диаметър 2.23мм 

1. Предна капла от двойностенен алуминиев - RODI профил, черен с алуминиева главина на Joe Tech 101 с Q.R, черни спици на Alpina

 

2. Задна капла от двойностенен алуминиев - RODI  профил, черен с алуминиева главина на Joe Tech 102, с Q.R, на резба за 6/7 ск., черни спици на Alpina

 

3. Задна капла от двойностенен алуминиев - RODI  профил, черен с алуминиева главина на Joe Tech - 105, с плътна ос, на резба за 6/7 ск., спици на Alpina 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Ключови думи: Road, MTB, Trekk, BMX